Foto

CRITIQUES I OPINIONS

 

"Qui ha dit que esperit i matèria han de donar-se l´esquena? Ara mateix, tenim davant els ulls la prova que les pedres i les idees sempre s´han necessitat. Aquestes mateixes parets tan pobres de les nostres fàbriques de sempre hi són perquè han bastit idees de progrés i riquesa, i d´explotació i misèria. I si s´enrunen, és perquè altres idees senyoregen i es fan seva la ciutat per seguir encimbellant uns pocs i doblegar tots els altres, en nom de no se sap ben bé quin futur. I fins i tot la bellesa del paisatge també és feta de rocs, sorra i pols, o de fusta, aigua i humitats. Quan cau l´arrebossat d´una paret, un ideal evelleix. Si una barca espera al port, un desig es podrà acomplir.

 

Així mateix, el pensament neix de l éxperiència de cada dia, i la reflexió s´esvaeix si no troba un suport físic per manifestar-se amb tots els relleus i matisos. L´esperit necessita el llenguatge. I el llenguatge, la lletra, la veu i el gest. Per aixó, la cal.ligrafia, que és gest, veu i lletra, tot alhora, desvela amb tanta precisió l´esperit d´un pensament.

 

Dic tot aixó perquè la cosa que sempre m´ha seduït de l´obra de Robert Cabeza és que els seus paisatges urbans saben explicar les idees que els han construït, gairebé com si fossin el testament de les darreres voluntats dels que hi ha viscut. I, paral.lelament, en Robert Cabeza també sap donar solidesa material a pensaments i poemes, convertint-los en forma, color i relleu, de manera que, finalment, és fan creïbles. Són dos camins que comencen en punts oposats, però que van a parar al mateix lloc.

 

Potser perquè darrera hi ha moltes altres coincidències i complicitats que jo mateix ignoro, en l´obra de Robert Cabeza m ´hi enmirallo i m ´hi reconec: hi ha l´esperit d´un món que és el meu i hi ha la matèria d´un pensament que comparteixo."

Salvador Cardús. Presentació del programa a l´exposició als Amics de les Arts de Terrassa. Desembre 2000.

 

"Robert Cabeza presenta una serie de enclaves naturales, desde las marinas a los urbanos pasando por el mundo rural, en los que deja la extraordinaria categoría –que tendrían que envidiar numerosos artistas actuales que apenas saben dibujar- de un gran dibujante, de un ilustrador de paisajes en los que nada falla, ni nada se deja al azar. Todo lo resuelve Robert Cabeza con admirable y considerable maestría precisamente en una convulsa época en la que , en lo referente al dibujo, poco se le da la importancia que tuvo tiempos atrás."
Josep Boix. Diari de Terrassa. Febrer de 1997.

 

“No acostumbra a realizar muchas exposiciones el terrasense Robert Cabeza -nacido en 1948- por lo que tampoco extraña que cuando se decide hacerlo, el acto inaugural, como se demostró el pasado sábado, constituya un verdadero acontecer.

 

La última vez, en noviembre de 1997, Cabeza reunió, en la desaparecida Galería Soler-Casamada, una serie de extraordinarias caligrafías interpretando inspirados textos de Anna Murià. Unas irreprochables creaciones que demostraron los conociminetos técnicos y la sensibilidad artística que posee para tales menesteres sirviéndose de diferentes papeles, tintas, acrílicos, “gouaches”, acuarelas, lejáis, oro y plata batidos, etc.

 

Y ahora, en Amics de les Arts, Cabeza expone veintidós obras. Once de ellas tratan temas mayormente de nuestra ciudad como también algunos de Barcelona. Y asimismo aporta once caligrafías con aquella pulcritud, elegancia e incluso evocadora traza cuando el escrito hace referencia a lejanas épocas.

 

Y como entonces, o sea el año 1977, y como en esta nueva muestra, Robert Cabeza hace gala de un correctísimo dibujo, de un dominio de sus recursos, pocas veces visto en unos tiempos que los artistas más necesitados de él procuran literalmente soslayarlo. Y, además de un dibujo personal y característico que sabe decir lo preciso sin una línea sobrante, Cabeza evidencia, con el discurrir del rasgo, aquella difícil maestría de quien sabe sacar, de su especialidad gráfica, la máxima expresividad con el mínimo insistir y con el mayor sentimiento. Y, mirando las actuales obras de Robert Cabeza, en ellas puede aplicarse, sin ninguna duda, aquella certera frase de Eugeni d´Ors que decía: “Lo más revolucionario que puede hacerse, en arte, es tener buen gusto”.
Josep Boix. Diari de Terrassa. 4 de Gener de 2001