Toulouse. O Toulouse. Claude Nougaro. Cal·ligrafia i Transferència Polaroid
Toulouse. O Toulouse. Claude Nougaro. Cal·ligrafia i Transferència Polaroid