Puigreg. Pont E-9 en construcció. 2007. Dibuix
Puigreg. Pont E-9 en construcció. 2007. Dibuix