CONTINGUT OBRA DE MUSICA

1 - 5
Portada 1er. LP. Discophon STER 105. 1976
Portada 1er. LP. Discophon STER 105. 1976