CONTINGUT OBRA DE MUSICA

1 - 5
Folk Travelin'. Concert a l'Auditori de la Caixa de Sabadell. Circa 1969
Folk Travelin'. Concert a l'Auditori de la Caixa de Sabadell. Circa 1969