CONTINGUT OBRA de CRONOLOGIA

1 - 6
Salvador Cardús, Robert Cabeza i Josep Manuel Rodríguez
Salvador Cardús, Robert Cabeza i Josep Manuel Rodríguez