CONTINGUT OBRA de CRONOLOGIA

1 - 12 13 - 20
Presentació de l'acte pel Delegat del Govern de Catalunya a Madrid Sr. José Cuervo
Presentació de l'acte pel Delegat del Govern de Catalunya a Madrid Sr. José Cuervo