CONTINGUT OBRA de CRONOLOGIA

1 - 3
Dibuixant a L'Havana
Dibuixant a L'Havana