CONTINGUT OBRA de CRONOLOGIA

1 - 12 13 - 24 25 - 33
Dimarts 23 de Març. Presentació del Llibre. Ajuntament de Barcelona. Saló de Cròniques.
Taula. (Foto Josep Vargas)
Dimarts 23 de Març. Presentació del Llibre. Ajuntament de Barcelona. Saló de Cròniques. Taula. (Foto Josep Vargas)