CONTINGUT OBRA de CRONOLOGIA

1 - 12 13 - 15
Amb en Joan Brossa al seu estudi.
Amb en Joan Brossa al seu estudi.