CONTINGUT OBRA de CRONOLOGIA

1 - 6
La Torre de Palau des del terrat del Cinema Catalunya
La Torre de Palau des del terrat del Cinema Catalunya