CONTINGUT OBRA de CRONOLOGIA

1 - 6
La Torre del Palau des dels terrats de la Ferreteria Puigmartí
La Torre del Palau des dels terrats de la Ferreteria Puigmartí