CONTINGUT OBRA de CRONOLOGIA

1 - 12
Article Diari de Terrassa. 21 de juny de 2012
Article Diari de Terrassa. 21 de juny de 2012