CONTINGUT OBRA de CRONOLOGIA

1 - 12
Barcelona. Porxos d'en Xifré
Barcelona. Porxos d'en Xifré