CONTINGUT OBRA de CRONOLOGIA

1 - 12
L'Havana. Palacio Díaz Blanco
L'Havana. Palacio Díaz Blanco