CONTINGUT OBRA de CRONOLOGIA

1 - 12 13 - 24 25 - 33
Dimarts 23 de Març. Presentació del Llibre. Ajuntament de Barcelona. Sala Ciutat. (Foto A. Lajusticia)
Dimarts 23 de Març. Presentació del Llibre. Ajuntament de Barcelona. Sala Ciutat. (Foto A. Lajusticia)