CONTINGUT OBRA de CRONOLOGIA

1 - 12 13 - 24 25 - 33
Dimarts 23 de Març. Presentació del Llibre. Ajuntament de Barcelona. Façana Sala Ciutat (Foto A. Lajusticia)
Dimarts 23 de Març. Presentació del Llibre. Ajuntament de Barcelona. Façana Sala Ciutat (Foto A. Lajusticia)