CONTINGUT OBRA de CRONOLOGIA

1 - 12 13 - 24 25 - 33
Dimarts 23 de Març. Presentació del Llibre. Ajuntament de Barcelona. Sala Ciutat.
Inauguració exposició. (Foto Josep Vargas)
Dimarts 23 de Març. Presentació del Llibre. Ajuntament de Barcelona. Sala Ciutat. Inauguració exposició. (Foto Josep Vargas)