CONTINGUT OBRA de CRONOLOGIA

1 - 12 13 - 24 25 - 33
Dimarts 23 de Març. Presentació del Llibre. Ajuntament de Barcelona. Saló de Cròniques.
Públic assistent. (Foto Josep Vargas)
Dimarts 23 de Març. Presentació del Llibre. Ajuntament de Barcelona. Saló de Cròniques. Públic assistent. (Foto Josep Vargas)