CONTINGUT OBRA de CRONOLOGIA

1 - 12 13 - 24 25 - 33
Dibuixant. Palau de la Generalitat. Pati dels Tarongers
Dibuixant. Palau de la Generalitat. Pati dels Tarongers