2000 -
Diari de Terrassa. LLibre HistÚria Industrial II. Dibuix i Cal∑ligrafia
Diari de Terrassa. LLibre HistÚria Industrial II. Dibuix i Cal∑ligrafia