2004 -
2004. Obra commemorativa del centenari dels estudis d'enginyeria textil. Terrassa 1904-2004.
Casal de Catalunya de Buenos Aires.
2004. Obra commemorativa del centenari dels estudis d'enginyeria textil. Terrassa 1904-2004. Casal de Catalunya de Buenos Aires.