2004 -
Ajuntament de Terrassa. Nadala 2004
Ajuntament de Terrassa. Nadala 2004