2015 - Butlletí Informatiu de Cerāmica nš 111. Gener-juny 2015
La terrissa de Figueres. Al Empordā.