2011 - Patronat de l'Ensenyament. Terrassa
Cartell