CAL.LIGRAFIA

1 - 12 13 - 24 25 - 36 37 - 41
Caixa Terrassa. Realització treballs cal·ligrafia sobre pedra.
Caixa Terrassa. Realització treballs cal·ligrafia sobre pedra.