01
02
San Sebastián.Port.
03
Ciutadella de Menorca
04
Hondarribia
05
Montcada.Fŕbrica de Ciment.
06
Palamós.Platja.
07
Palamós.Platja
08
Pla de Sant Jordi. Mallorca.
09
Port Vendres. Rosselló.
10
Port Vendres. Rosselló.
11
Terrassa. Rambleta.
12
Santiago de Compostela.