CAL.LIGRAFIA

1 - 12 13 - 24 25 - 36 37 - 41
13
14
15
16
17
18
Miquel Martí i Pol. Voldria ser divers...
19
Thomas Carlyle. Self Contemplation.
20
Lluís Muncunill. Masia Freixa.
21
Ewan McColl. The Big Hewer.
22
Bob Dylan. Els temps segueixen canviant.
23
Ferran Canyameres. Terrassa.
24
Ferran Canyameres. La Mola.